Body Mass Index Belgium

In Nederland vormt de Senaat (of Eerste Kamer) samen met de Tweede Kamer, de Nederlandse Staten-Generaal. 
De Provinciale Staten vormen de volksvertegenwoordiging op het niveau van de 12 provincies.
De Gedeputeerde Staten voeren het dagelijks bestuur van de provincies, die de gedeputeerden verkiezen.

Duitsland is een federatie van 16  Bundesländer. Het federale parlement heet Bundestag
Elk Bundesland heeft zijn eigen parlement – de Landtag – en zelfs zijn eigen grondwet.
13 van deze 16 Bundesländer zijn bestuurlijk nog verder onderverdeeld in Landkreise. Dat zijn gemeente-unies binnen een Bundesland.
Beieren heeft 35 zulke Landkreise, Sachsen 6, de andere 11 een aantal daartussen. Alles samen heeft Duitsland er 294.
Een Landkreis wordt voorgezeten door een Landrat, (fonetisch “lantraat”)  of Landrätin.  

 

De Duitse bevolking is 7.3 keer zo groot als de Belgische.
Als je beide populaties in één grafiek perst dan neemt België  (gekleurde balken) een derde plaats in zonder op te vallen. Iets minder dan Beieren en iets meer dan Baden-Württemberg .  Het Waalse en het Vlaamse gewest hebben een Duitse courante maat maar alle Belgische provincies horen qua bevolking bij de kleinste deelstaten.  

Het Duitse grondgebied is  11.7 keer zo groot als het Belgische. 
Overigens kan je , met een beetje goede wil, hetzelfde vaststellen over de oppervlakte als over de bevolking. België zou dan de op vier na grootste deelstaat zijn , iets kleiner dan Nordrhein-Westfalen, net iets groter dan Brandenburg.  Vlaanderen en Wallonië zijn beide kleiner dan de middelgrote Duitse deelstaat.  Onze provincies zijn dwergen in de vergelijking.

Meer is er niet nodig. Bovenstaande tabellen volstaan voor een BMI-index  om de massa’s van de Wetgevende Machten te vergelijken.
Met Vlaanderen in het midden als ijkpunt krijgen we het beeld hiernaast.  Gelijk welk ander ijkpunt verandert  alleen de cijfers in de blokken , niet hun omvang.
Is er een arts in de zaal die die de dwerg met de zeven parlementjes op dieet kan zetten?    

Een aandachtig lezer vroeg naar de formule van de indexcijfers.  Wie dit interesseert vindt ze nog hiernaast.

Geef een reactie